GIỎ HÀNG

BỆNH VIỆN TÂM THẦN LONG AN

Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD, TCXDVN 365: 2007. Tiết kiệm chi phí, đem lại sự hiệu quả cao trong quản lý vận hành toàn nhà. Đảm bảo điều kiện chiếu sáng tiện nghi: không có hiện tượng nhấp nháy, không[…]