GIỎ HÀNG

CHUNG CƯ N04 HOÀNG ĐẠO THÚY HÀ NỘI

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED  Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực (căn hộ, tầng hầm, sảnh, hành lang…) trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD. Tiết kiệm chi phí, đem lại sự hiệu quả cao trong quản lý vận hành toàn nhà. Đảm bảo điều[…]

CHUNG CƯ TÂN TÂY ĐÔ HÀ NỘI

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, đèn compact, đèn huỳnh quang  Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực (căn hộ, tầng hầm, sảnh, hành lang…) trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD. Tiết kiệm chi phí, đem lại sự hiệu quả cao trong quản lý vận hành[…]

CHUNG CƯ VIỆT HƯNG HÀ NỘI

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, đèn compact, đèn huỳnh quang Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực (căn hộ, tầng hầm, sảnh, hành lang…) trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD. Tiết kiệm chi phí, đem lại sự hiệu quả cao trong quản lý vận hành[…]

CHUNG CƯ TÔ HIỆU HÀ ĐÔNG HÀ NỘI

Hệ thống chiếu sáng sử dụng đèn LED, đèn compact, đèn huỳnh quang  Các chỉ tiêu chiếu sáng tại các khu vực (căn hộ, tầng hầm, sảnh, hành lang…) trong tòa nhà đạt tiêu chuẩn TCVN 7114: 2008, QCVN 09:2013/BXD. Tiết kiệm chi phí, đem lại sự hiệu quả cao trong quản lý vận hành[…]